Not Your Data

De hoeveelheid data die door internetplatforms en de achterliggende bedrijven wordt verzameld is immens. Deze wordt niet alleen gebruikt voor onschuldige doeleinden zoals het personaliseren van advertenties. Zo maakt Facebook gebruik van deze data om een angstaanjagend accurate dataset bij te houden die onze sociale interacties en persoonlijke informatie vastlegt. Zo kunnen we worden geanalyseerd en gemanipuleerd om bijvoorbeeld meer tijd op een platform door te brengen. Maar ook onze overtuigingen, ons wereldbeeld en onze perceptie van wat waar en onwaar is, worden hierdoor beïnvloedbaar. Dit heeft grote gevolgen voor de maatschappij en het individu. Ieders tijdlijn op Facebook is een gepersonaliseerde schijnwerkelijkheid. Wanneer je klimaatverandering googelt, is het resultaat afhankelijk van je locatie en persoonlijke data. Dit alles heeft grote invloed op de democratie en de samenleving. Wanneer je als gebruiker je data wilt beschermen, moet dit vaak met een omweg of door gebruik te maken van een functie die ontworpen is om tijdrovend en frustrerend te zijn. Met behulp van de wet en door meer bewustzijn bij gebruikers te creëren kan dit misbruik van onze data aan banden worden gelegd. Alleen dan kan de mens weer als mens worden behandeld en niet worden verkocht als product.

De video die ik heb gecreëerd maakt gebruik van geanimeerde visualisaties om de context van deze data kenbaar te maken. Deze visualisaties zijn geanimeerd om zo meer emotie op te roepen in contrast met de zeer feitelijke data visualisaties.

Scriptie


In mijn scriptie verken ik de invloed van de digitale wereld op de waarneming van de werkelijkheid. Hierin focus ik me met name op de invloed van fake-news en de aandachtseconomie. In mijn scriptie concludeer ik dat grafisch ontwerpers bij kunnen dragen aan het inzichtelijk maken van de verborgen systemen die gebruikt worden om ons gedrag te beïnvloeden en daarmee ook ons wereldbeeld. Tech bedrijven maken in toenemende mate keuzes voor ons.

Generatieve kunst


De door mij ontworpen tool maakt gebruik van generatieve kunst om de data te visualiseren, terwijl de gebruiker zich op het internet bevindt, om inzicht en transparantie te bieden. Dit creëert ook bewustzijn bij de gebruiker wanneer hij ziet hoeveel data zijn veel bezochte webpagina’s van hem vastleggen, zet dit aan tot nadenken. De visualisaties zijn gestileerd om ook visueel aantrekkelijk te zijn, om de gebruiker aan te sporen steeds verschillende websites te onderzoeken.